Over open source software

open source software
Voor zover ons bekend, is Recruity de enige volwassen en complete open source recruitment software ter wereld. Het systeem is immers ontwikkeld en samengesteld nadat een uitgebreide zoektocht naar bestaande oplossingen op niets uitliep. Wat is 'open source' dan en waarom is het zo belangrijk?

Wikipedia, de encyclopedie op internet, zegt er onder meer het volgende over. "De ontwikkelmethode [..] gaat ervanuit dat de broncode van software beschikbaar gesteld wordt. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om een programma aan te passen door eenieder die de kennis heeft om de broncode te begrijpen. Dit is voornamelijk gebaseerd op de gebruiken van de eerste (universitaire) computerspecialisten die [..] elkaar wilden helpen met het gebruiken van de (toen nieuwe) computers."

Verschil met andere software
"Bij de meeste commerciële software is de broncode bedrijfsgeheim [..]: de gebruiker 'koopt' of 'huurt' een programma en gebruikt dat. Indien de software aangepast moet worden zijn de mogelijkheden vaak beperkt. Meestal moet men namelijk naar de leverancier van de originele software om de executable aan te passen. Dit noemt men maatwerk. Opensourcesoftware voorkomt de verkoper-lock-in van een enkele softwareproducent. Opensourcesoftware geeft de vrijheid om eenvoudig van software te wisselen als de producent stopt met de verkoop, de prijs voor het product verhoogt, veranderingen aan de software aanbrengt of veranderingen in de licenties van de software doorvoert naar een minder acceptabele vorm."

Voordelen open source
"Indien gekochte software open source is, heeft degene die deze software gekocht heeft de beschikking over de broncode. Hiermee is het aan de koper van software (en niet meer aan de verkoper) om aan te geven of en hoe de software aangepast moet worden. En uiteraard is het dan ook aan de koper om verschillende aanbiedingen en aanbieders te vergelijken. De originele verkoper/ontwikkelaar heeft als zwaarwegend argument bij een onderhandeling dat de benodigde ervaring en kennis voor de gewenste aanpassing bij hem/zijn organisatie beter aanwezig is. Andere aanbieders zullen een zware taak hebben om op een vergelijkbaar niveau van kennis, kunde en/of ervaring te komen. De klant/koper is degene die het bewijs van deze kennis, kunde en ervaring kan afdwingen. Hij/zij is niet meer gebonden aan de originele leverancier en dus minder afhankelijk van keuzes die ooit in het verleden gemaakt zijn."

"Een rapport van Standish Group stelt dat de toepassing van open source software modellen heeft geresulteerd in een jaarlijkse besparing van 60 miljard dollar voor consumenten."

Het vergt weinig fantasie om te bedenken welke voordelen open source software biedt ten opzichte van 'gesloten' software van een commerciële fabrikant.
  • Prijs de software is vrij beschikbaar zonder licentiekosten.
  • Technologie de software wordt door soms honderdduizenden programmeurs onderhouden en verder ontwikkeld. De beste oplossingen die al deze programmeurs aandragen worden geïntegreerd in het eindproduct.
  • Kennis alle ontwikkelaars die bijdragen aan de computercode hebben er kennis van en kunnen ook jouw organisatie helpen bij de toepassing van deze software.
  • Efficiënt omdat alleen de beste oplossingen worden opgenomen in het eindproduct, is de software zeer efficiënt in het gebruik van de onderliggende hardware. Bovendien is de software zeer gebruikersvriendelijk omdat veel mensen ermee moeten kunnen werken.
  • Communicatie het is heel makkelijk om via forums te communiceren over de merites van open source software. Een vraag op een forum levert vaak binnen enkele minuten zeer bruikbare antwoorden op.
  • Onafhankelijkheid door open source software te gebruiken ben je niet langer afhankelijk van een enkele softwareleverancier. Bij grote leveranciers uit afhankelijkheid zich vaak in oplopende licentiekosten, bij kleinere leveranciers is afhankelijkheid ongewenst vanwege onder meer de geringe financiële stabiliteit van zo'n bedrijf.
Meer informatie
Extra informatie over open source software is onder meer te vinden op de websites van IBM en CIO Magazine. Of lees het originele artikel over open source software op Wikipedia.