Over ons

Recruity is een joint-venture van softwarefabrikant Intermesh en werving & selectiebureau Search & Co Groep. Het product combineert de state-of-the-art crm- en projectsoftware van Intermesh met de praktijkervaring van het recruitment bureau.

Recruity draait sinds 2008 in productie binnen de groep. Branchegenoten zagen het systeem en stelden de vraag of zij het ook mochten gebruiken. Na implementatie bij een aantal collega-bedrijven is besloten de softwarebundel algemeen beschikbaar te stellen.

De software is ontwikkeld omdat de onderdelen van de Search & Co Groep steeds vaker tegen de beperkingen aanliepen van bestaande recruitment oplossingen. Vanaf de oprichting in 2000 maakte de onderneming gebruik van een eenvoudige database-applicatie.

Hoewel zeer gebruiksvriendelijk en snel genoeg, bleef de ontwikkeling van de functionaliteit achter bij de markt. Met name op het gebied van vacaturebeheer en website-management leek er het nodige te winnen.

Nieuwe software
Rond 2005 werd dan ook gestart met een selectietraject voor nieuwe software. Op de Nederlandse markt werd een veelbelovende oplossing gevonden. Het koppelde een toegespitst werving- en selectiesysteem aan de websites van het bedrijf. Na enkele jaren gebruik werden de beperkingen echter steeds duidelijker, zodat het tijd werd opnieuw op zoek te gaan.

In 2007 werd besloten opnieuw een inventarisatie te maken van de beschikbare software voor recruitmentbureaus. Veel Nederlandse en internationaal beschikbare pakketten werden geanalyseerd. Hoewel grote verschillen werden geconstateerd tussen de diverse oplossingen, vielen de tekortkomingen grofweg uiteen in vier categorieën:
  • Geslotenheid er kon onvoldoende toegang gekregen worden tot de databases, waardoor de gegevens onvoldoende efficiënt te raadplegen en gebruiken waren.
  • Financieel met name in Groot-Brittannië en de VS is een klein aantal uitstekende systemen beschikbaar, die voor Nederlandse begrippen echter te omvangrijk en kostbaar zijn. Investeringen in de software en de bijbehorende hardware bleken daardoor onverantwoord. Overigens werden ook investeringen in de bestaande software steeds onverantwoorder, onder meer door het ontbreken van business-gerichte support en het uitblijven van beloofde functionaliteit op belangrijke terreinen als CMS, SEO en CRM.
  • Techniek in veel gevallen is de onderliggende techniek - de software waarop de recruitmentapplicaties zijn gebaseerd - verouderd of inflexibel, waardoor nieuwe ontwikkelingen niet of slechts met grote inspanning kunnen worden geïmplementeerd. Veel bestaande software die door ons werd ingezien kan worden gerubriceerd onder de noemer 'spaghetticode'.
  • Support zelfs de Nederlandse softwareleverancier bleek niet in staat de gemaakte afspraken na te leven, waardoor internationale leveranciers zonder vestiging in Nederland direct afvielen in de selectie voor de nieuwe software. Het zou een te groot risico betekenen voor de dagelijkse gang van zaken op het bureau.
Voor een relatief klein bedrijf als de Search & Co Groep - de omzet bedroeg op het moment van selectie 5 miljoen euro - een teleurstellend resultaat van de zoektocht naar nieuwe software. De groep leek veroordeeld te zijn tot de bestaande softwareleverancier, ondanks alle problemen die dat met zich meebracht.

Verlossing
Totdat medio 2008 een vroegere leverancier van kantoorsoftware zich meldde met een geheel vernieuwde applicatie voor office- en projecttaken: Intermesh. Een brainstormsessie met deze leverancier leidde tot de conclusie dat deze software na enig 'sleutelwerk' een goede en stabiele basis zou kunnen vormen voor een nieuw recruitment systeem bij recruitmentbedriven. Met als grote voordeel dat Intermesh open source software levert, die vrijelijk is aan te passen aan de eigen behoeftes. Aangevuld met open source producten van andere leveranciers werd eind 2008 de allereerste versie opgeleverd van de open source recruitment software die we nu Recruity noemen.

In 2009 is er veel aandacht besteed aan het verder optimaliseren van Recruity. Het systeem werd sneller, nog gebruikersvriendelijker en beter toegespitst op de specifieke toepassing in de recruitmentbranche. Aan het begin van 2010 zijn beide zakenpartners zo tevreden over het systeem dat besloten is het aan te bieden als alternatief op de markt voor gespecialiseerde recruitment applicaties.

Joint-venture
Deze samenwerking is nu vastgelegd in de joint-venture Recruity, waarin de partners ieder de helft van de aandelen houden. Intermesh is in deze samenwerking verantwoordelijk voor de techniek (inclusief hosting), terwijl Search & Co de kennis en ervaring inbrengt uit de dagelijkse recruitment-praktijk.

Via Recruity hopen beide bedrijven de professionaliteit in de recruitment branche te verhogen en de afhankelijkheid van middelmatige softwareproducten te verkleinen. De enige duurzame wijze om deze ambitie te realiseren, is te werken met open source software die kan rekenen op brede ondersteuning door onafhankelijke ontwikkelaars overal ter wereld.

Dat is dan ook het stevige fundament onder Recruity.