Installatie van Recruity

  1. Download het bestand gotest.php en plaats dit in de home-directory van je website.
  2. Ga met je browser naar dit bestand, bij voorbeeld http://www.mijndomein.nl/gotest.php. Het bestand controleert of je webserver zo geconfigureerd is dat Recruity kan worden gedraaid. Als dit het geval is, ga dan verder met stap 3. Zoniet, overleg dan met je hostingprovider of de configuratie kan worden aangepast (*).
  3. Maak een nieuwe MySQL database aan op je web server. Noteer de inloggegevens: naam van de database, gebruikersnaam en wachtwoord
  4. Kopieer de bestanden van Recruity in een aparte directory op je webserver, bij voorbeeld www.mijndomein.nl/recruity
  5. Ga met je webbrowser naar deze plek, de installatieprocedure start nu vanzelf. Volg de stappen in deze procedure.

 
(*) als je hosting provider de configuratie van je website niet wil aanpassen, dan zijn er nog tal van andere mogelijkheden om toch gebruik te maken van Recruity. Enige voorbeelden: draai Recruity op een oude pc met Linux en Apache webserver (bij voorbeeld Debian), installeer een Apache webserver op Windows (bij voorbeeld WAMPserver), maak gebruik van Sun Virtual Box, huur een 'virtual private server' bij een webhosting bedrijf (dat kan soms zelfs per uur!) of kies voor de hosted versie van Recruity. Er zijn tal van mogelijkheden! Alle bovenstaande oplossingen zijn eveneens open source en gratis te gebruiken.